Som bildene viser, veksler humøret til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fra det engstelige til det aggressive, noen ganger helt uten forvarsel. (Foto: Knudsen)

På overflaten virker Senterpartiets leder som en vellykket politiker i medvind på meningsmålingene. Men kilder i partiet kan fortelle om en mann med spaltet personlighet og voldsomme humørsvingninger.

Kretsen rundt Slagsvold Vedum har etter hvert måtte lære seg ulike ansiktsuttrykk som populisten fra Hamar veksler mellom.

Nieuhetene har kontaktet psykologer og kroppspråkseksperter som har gått igjennom et større bildemateriale der Sp-lederen figurerer. Her presenterer vi Trygve Slagsvold Vedums 4 ulike ansikter:

 

Nostalgisk sorg. Når Slagsvold Vedum opplever nostalgisk sorg tenker han på bonden som får stadig vanskeligere rammevilkår. Han tenker på fraflyttingen fra landsbygda og hvordan kommunereform og sentralisering raserer lokalsamfunn.

 

Proaktiv harme. Den proaktive harmen gjør at Sp-lederen kommer i et humør der han vil gjennomføre politiske endringer. I dette lynnet blir han svært handlingsrettet og kan komme med utspill i media samt plutselige benkeforslag i Stortingssalen.

 

Forvirret engstelse. Det er ulven som skaper forvirret engstelse hos partilederen. Denne frykttilstanden kan i visse tilfeller gjøre at Slagsvold Vedum virker handlingslammet. Men den kan også lede til utfall mot egne partifeller og oppvaskmøter innad i Sp.

 

Populistisk eufori. Slagsvold Vedum er ikke av de som mener innvandrere ikke gjør nytte for seg. De kan brukes til å få det gamle bondepartiet opp på meningsmålingene. Dette gir seg uttrykk i gledesfølelse hos Slagsvold Vedum og hvis man ser nøye på bildet over kan man ane et smil i det ellers så alvorstunge ansiktet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here