Lektor Grunde Isaksen (51), den mest udugelige læreren ved Flomtorp videregående skole i Ski har sett seg lei på politikernes innblanding i den norske skolen. Nå går han ut og ber om mer tillit til lærerne. (Foto: Erich Ferdinand)
– Politikerne må holde hodet kaldt og ikke sette i gang reformer i tide og utide, sier Isaksen til Nieuhetene. – Vi må først og fremst stole på at lærerne gjør en god jobb, fortsetter han. – Men ikke meg, da. Jeg burde aldri ha blitt lærer, sukker 54-åringen.

Gråter på toalettet

Isaksen mener at reformene i den norske skolen har kommet så tett at det ikke har blitt tid til å evaluere virkningene i ettertid. – Vi kan ikke si noe om effekten av hver enkelt reform fordi de overlapper hverandre. Det blir vanskelig å finne ut hva som faktisk fungerer, sier den håpløse lektoren, som underviser i norsk og historie. – Men vi kan iallfall konkludere med at mine undervisningsopplegg ikke fungerer. Jeg gråter på toalettet omtrent daglig.

Vanskelig å sparke lærere

Rektor Eva Klarum ved Flomtorp støtter Isaksens uttalelser. – Det har blitt altfor mye fokus på måling, testing og dokumentering. Mange ser seg blind på Pisa-resultatene, som ikke tar høyde for kulturforskjellene mellom de ulike landene, sier hun. – Men Grunde hadde nok ikke blitt noen suksess uansett hvilket land han hadde jobbet i. Han trekker hele skolen ned, men det er vanskelig å sparke en lærer.

Ingen etterutdanning til Isaksen

Statssekretær Arvid Duncan ved Kunnskapsdepartementet sier i en kommentar at departementet har som målsetning å gi rom for hver enkelt lærer til å forbedre seg. – Vi har bevilget store midler til etterutdanning av lærere. Når det gjelder Flomtorp vgs, har alle lærerne fått tilbud om etterutdanning. Bortsett fra Grunde Isaksen, som sannsynligvis er en av de verste lærerne i landet, sier Duncan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here